Privacy verklaring

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons (direct of indirect) verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Binnen Flight Claim heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen om jouw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in de wet vastgelegd zijn en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben.

Cookies en andere technologieën

Wij kunnen informatie over het gebruik van onze website verzamelen en analyseren, waaronder de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Flight Claim gebruikt cookies en andere technologieën (zoals pixel tags) om informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot het gebruik van onze website. Deze informatie kan inzichtelijk zijn voor derde partijen waarmee wij samenwerken. Een cookie is een klein bestand dat door onze server op jouw computer wordt geplaatst. Een pixel tag is een onzichtbaar plaatje dat op verschillende pagina’s van onze website wordt geplaatst. Dit plaatje wordt dus niet op jouw computer opgeslagen. Een cookie zal het gebruik van onze website sneller en gemakkelijker maken. Je kunt het gebruik van cookies en andere technologieën via de instellingen van je browser uitschakelen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

– Het uitvoeren van juridische diensten;

– Het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;

– Activiteiten gericht op de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening.

Recht op inzage, correctie en recht van verzet

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instelling’ van toepassing. In deze gedragscode is vastgelegd dat je een aantal rechten hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

– Je hebt recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens.

– Je hebt recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens, zoals het wijzigen of verwijderen van uw gegevens.

– Je hebt recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van het gebruik van uw gegevens.

De volledige tekst van de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instelling’ kunt u hier downloaden of opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77.

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Je kan jouw gegevens inzien, mits je een kopie van jouw legitimatie bijvoegt. Binnen vier weken ontvang je van ons een schriftelijke reactie.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kan je contact met ons opnemen indien je niet wil worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of wanneer je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Je kan ons bereiken via: Flight Claim, Kastanjelaan 2, postbus 187, 3830 AD Leusden of per e-mail: info@flightclaim.com.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website correct is. Het kan echter voorkomen dat deze informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan.

Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor websites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze website bevatten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot onze website, waaronder afbeeldingen, (handels)namen, logo’s en teksten behoren tot onze exclusieve eigendom (of voeren wij in licentie). Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van onze website. Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud van onze website, op welke wijze dan ook, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor de inhoud van onze website, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of de op of via onze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Wijzig cookie instellingen

Claim indienen