Heb ik recht op vergoeding?

Wanneer heb ik recht op vergoeding?
Hoe hoog is de vergoeding?
Wat is een buitengewone omstandigheid of een overmachtsituatie?
Heb ik recht op andere vergoedingen?
Wat doet Flight Claim?
Wat houdt “No cure, No pay” in?
Wanneer valt een vlucht onder de Europese wetgeving?
Hoever terug kan ik een claim indienen?
Europese verordening 261/2004
Wanneer heb ik recht op vergoeding?
Wanneer heb ik recht op vergoeding?

Bij een vertraagde of geannuleerde vlucht kan je recht hebben op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Maar niet elke vertraging komt in aanmerking voor vergoeding. Er is recht op vergoeding wanneer:

1. De vlucht meer dan drie uur later is aangekomen op de eindbestemming;

2. Er geen sprake was van een ‘buitengewone omstandigheid’, dit is een reden van vertraging waar de luchtvaartmaatschappij niets aan heeft kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: slecht weer, een staking van luchtverkeersleiding of een vogel in de motor.

3. De aanvraag binnen 18 maanden na vluchtdatum is ingediend.

Laat dus geen geld liggen waar jij als reiziger recht op hebt. Controleer hier meteen of jij recht hebt op deze vergoeding!

Uw vergoeding controleren?
Hoe hoog is de vergoeding?
Hoe hoog is de vergoeding?

Jouw vergoeding is niet afhankelijk van de  ticketprijs maar is gebaseerd op de totale afstand van de reis.

 • Er is recht op € 250,- vergoeding bij een vertraging van minimaal 3 uur bij een vlucht tot 1.500 kilometer.
 • Er is recht op € 400,- vergoeding bij een vertraging van minimaal 3 uur bij langere vluchten binnen de Europese Unie of bij andere vluchten tussen de 1.500 en 3.500 kilometer.
 • Er is recht op € 300,- vergoeding bij een vertraging van tussen de 3 en 4 uur bij vluchten van meer dan 3.500 kilometer.
 • Er is recht op € 600,- vergoeding bij een vertraging van meer dan 4 uur bij vluchten van meer dan 3.500 kilometer.
Uw vergoeding controleren?
Wat is een buitengewone omstandigheid of een overmachtsituatie?
Wat is een buitengewone omstandigheid of een overmachtsituatie?

Een ‘buitengewone omstandigheid’ oftewel een overmachtsituatie is: een reden van vertraging waar de luchtvaartmaatschappij niets aan heeft kunnen doen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Slecht weer
 • Politieke onrust
 • Staking van luchtverkeersleiding
 • Vogel in de motor
 • Blikseminslag

Bij een overmachtsituatie is er geen recht op vergoeding voor de vertraging. De luchtvaartmaatschappij heeft nog wel een zorgplicht en moet jou van verzorging voorzien tijdens de vertraging, denk hierbij aan het krijgen van vouchers voor eten en drinken en het recht op twee telefoongesprekken of e-mail versturen.

Uw vergoeding controleren?
Heb ik recht op andere vergoedingen?
Heb ik recht op andere vergoedingen?

Wanneer er extra kosten zijn gemaakt tijdens de vertraging dan kunnen deze kosten verhaald worden op de luchtvaartmaatschappij. De volgende kosten kunnen verhaald worden op de luchtvaartmaatschappij:

 • Maaltijden en verfrissingen, met uitzondering op alcoholische dranken;
 • Hotelaccommodatie wanneer een (langer) verblijf van een of meer nachten noodzakelijk wordt;
 • Vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie;
 • Twee telefoongesprekken, fax- of e-mailberichten.

*Kosten die gemaakt zijn als gevolg van de vertraagde vlucht kunnen niet geclaimd worden.

Uw vergoeding controleren?
Wat doet Flight Claim?
Wat doet Flight Claim?

Wij stellen luchtvaartmaatschappijen namens passagiers aansprakelijk voor een vertraging, annulering of instapweigering.

Wanneer er recht is op vergoeding zal Flight Claim het dossier behandelen en actie ondernemen. De vergoeding wordt aangevraagd en wanneer deze niet direct wordt gegeven, gaat Flight Claim de (juridische) discussie aan.

Als het nodig is brengen wij de zaak zelfs voor de rechter. De behandeling nemen we uit handen en wij zullen namens jou de vergoeding claimen bij de luchtvaartmaatschappij, zodat jij de compensatie krijgt waar je recht op hebt. Want een vertraging of annulering van je vlucht is al vervelend genoeg.

Uw vergoeding controleren?
Wat houdt “No cure, No pay” in?
Wat houdt “No cure, No pay” in?

Flight Claim werkt volgens het no cure, no pay principe. Dit houdt in wanneer er geen recht is op compensatie betaal je ons niets. Bij een gewonnen claim houden wij een percentage van 25% in van het totale claimbedrag.

Wij rekenen voor de rest geen administratie kosten en zelfs bij een gerechtelijke procedure zullen er geen extra kosten in rekening gebracht worden.

Heb je een rechtsbijstandverzekering bij ARAG? Dan nemen wij de claim zelfs kosteloos voor je in behandeling! Neem hiervoor telefonisch contact op met ARAG via: 033 434 23 42.

Uw vergoeding controleren?
Wanneer valt een vlucht onder de Europese wetgeving?
Wanneer valt een vlucht onder de Europese wetgeving?

De vlucht valt onder de Europese regelgeving wanneer de vlucht binnen de EU plaatsvindt, wanneer de vlucht vanaf een EU lidstaat vliegt naar een bestemming buiten de EU of wanneer de vlucht vertrekt van buiten Europa naar een bestemming binnen de EU.

Hierbij behandelt Flight Claim alleen vluchten waarbij vertrek of aankomst in Nederland, België of Duitsland heeft plaatsgevonden.

Uw vergoeding controleren?
Hoever terug kan ik een claim indienen?
Hoever terug kan ik een claim indienen?

In Nederland geldt een vervaltermijn van twee jaar, dus twee jaar na de vluchtdatum komt de vordering te vervallen. Om genoeg tijd te hebben om de claim te behandelen, is de grens van 18 maanden gesteld. Jij kunt dus alsnog controleren of jouw vertraagde of geannuleerde vlucht recht biedt op een vergoeding.

Uw vergoeding controleren?
Europese verordening 261/2004
Europese verordening 261/2004

De Europese verordering is een wetgevend instrument van de Europese Unie die regels stelt ter bescherming van vliegtuigpassagiers in geval van instapweigering, annulering en langdurige vertraging.

Bekijk de Europese verordening hier zelf.

Uw vergoeding controleren?
Claim indienen